Blossom Orange

Róbert Ravas
Vznik: 2014
Vranov nad Topľou

robert@3soft.sk

Prvý austrálsky ovčiak v ChS: Blaicy Labakan Slovakia

Počet vrhov chovateľskej stanice: 5

Chovné jedince v chovateľskej stanici Blossom Orange:

Blaicy Labakan Slovakia,
Impresive iris Labakan Slovakia,
Bubble In The Air Blossom Orange,
Darryl Black Paw Blossom Orange