Klub

 V rámci nášho klubu sa snažíme podporovať a rozvíjať plemeno Austrálsky ovčiak. Snažíme sa poskytovať majiteľom a chovateľom tohto plemena všetky potrebné informácie o výchove, výcviku a starostlivosti o psa.

  • Poradenstvo pre majiteľov a chovateľov Austrálskych ovčiakov
  • Organizovanie klubových a špeciálnych výstav a súťaží pre majiteľov a chovateľov Austrálskych ovčiakov
  • Aktualizácie o vývoji a zdravotnom stave plemena Austrálsky ovčiak
  • Bezplatná inzercia pre členov na webových stránkach po dobu 1 mesiaca.
  • Organizovanie odborných a vzdelávacích seminárov, podľa záujmu členov.
  • Organizovanie víkendových akcií so zameraním na športové aktivity vedené skúsenými lektormi.

 Výber Austrálskeho ovčiak klubu znamená spoľahlivého partnera pre každého majiteľa alebo budúceho majiteľa tohto úžasného plemena.