Poplatky

Zápisný poplatok


30€

Členský poplatok

           Riadny člen  


                                             30€

Členský poplatok

Asociovaný člen


45€

Poplatok za pripúšťacie povolenie10€

Poplatok za expresné pripúšťacie povolenie                              

(do 3 pracovných dní)

30€

Dodatočné pripúšťacie povolenie

- po schválení prezídiom

100€

Poplatok za zaradenie medzi chovných jedincov

20€

Poplatky pre nečlena klubu sa navyšujú o 100%.

Uzatvorenie zmluvy pre nečlena klubu na kalendárny rok
45€


Číslo účtu

SK82 0200 0000 0048 8949 0857

Pri jednotlivých platbách prosím vždy zadávajte Vaše priezvisko a druh poplatku.