Členstvo v klube

O členstvo v klube môžete požiadať formou prihlášky, ktorú si stiahnete a odošlete vypísanú  na email klubu- ausklubsk@gmail.com alebo si vypíšete prihlášku online na našej webovej stránke.

Prihláška online:


Číslo účtu klubu

Členský poplatok je potrebné zaplatiť do 31.1.2024 na číslo účtu klubu.

SK82 0200 0000 0048 8949 0857

VS: 2024

Správa pre prijímateľa: Meno člena klubu