Šport

Už viac ako tridsaťpäťtisíc rokov je pes spoločníkom človeka. Udomácnením vstúpil pes do úzkeho sociálneho spoločenstva s človekom a v podstatných oblastiach je na neho odkázaný. Ale tým človeku vyvstala mimoriadna zodpovednosť za spokojnosť psa. Veľmi dôležité je preto zabezpečiť psovi okrem fyziologických potrieb aj fyzické a psychické zdravie. Hlavnou prioritou je správne, nenásilné a druhovo primerané zaobchádzanie so psom. Samozrejme, jedná sa aj o dostatočné kŕmenie, dostatok vody, ako aj o zdravotnú starostlivosť ako aj pravidelné očkovanie a lekárske prehliadky. Okrem toho je povinnosťou zabezpečiť psovi pravidelný styk s ľuďmi a dostatok pohybu a zamestnania na uspokojenie jeho potreby pohybu.Počas celej histórie mal pes rôzne úlohy ako pomocník človeka.Miniatúrny americký ovčiak bol vyšľachtený z austrálskeho ovčiaka prioritne ako menší farmársky pes, ktorý pomáhal farmárom pri práci s ovcami a mal by mať všetky znaky austrálskeho ovčiaka, ale v kompaktnejšej forme. Postupom času sa však stal pre svoju milú povahu a inteligenciu vyhľadávaným spoločenským psom a jeho chov sa rozšíril po celom svete

Z tohto dôvodu nastala ale povinnosť majiteľom nahradiť psovi jeho stratenú úlohu dostatkom pohybu a činnosti v spojení s intenzívnym kontaktom k človeku.

Pes by mal byť zamestnaný na základe jeho povahy a schopností. K tomu patrí okrem dostatočného výbehu aj intenzívne zamestnanie činnosťami, ako je schopnosť učiť sa. Na tento účel sú najvhodnejšie rôzne formy športu. Nedostatočne zamestnané psy sa môžu stať nespokojnými a na verejnosti môžu spôsobiť nepríjemnosti. Harmonické zjednotenie človeka a jeho psa, nezávisle na tom, kde v rámci športu je pes nasadený, je základom každej činnosti. Harmóniu dosiahneme ,len ak sa čo najviac vžijeme do myslenia a potrieb psa. Je etickou povinnosťou človeka psa vychovať a dostatočne vycvičiť.

Dôležitou úlohou nášho klubu, zastrešujúceho všetkých priaznivcov tohto plemena,je preto viesť jeho členov nielen k aktívnym účastiam na výstavách,ale ich smerovať aj k poznaniu, aké dôležité pre život psa je aj jeho mentálne zdravie a pohoda. Táto časť našej stránky bude práve preto venovaná aktivitám, medzi ktorými si môžeme vybrať, ak chceme zamestnať hlavičky našich štvornohých kamošov.


Rally obedience.


Podstatou Rally Obedience je predviesť cviky poslušnosti na parkúre (cvičebnej ploche), pričom dôraz sa kladie na pozitívnu komunikáciu a partnerskú spoluprácu človeka a psa. Počas predvádzania cvikov je dovolené výlučne pozitívne pôsobenie na psa, v nižších triedach sa povoľuje odmena, na psa možno kedykoľvek prehovoriť, motivovať ho a chváliť. Zakazuje sa používať fyzickú alebo hrubú slovnú korekciu. Cieľom je zapojiť čo najviac psov a psovodov, nájsť radosť v spoločnej práci a zažiť súhru dvojice na parkúre.
Parkúr Rally Obedience predstavuje trasu s niekoľkými stanovišťami. Na pokyn rozhodcu dvojica vychádza zo štartu a samostatne so psom bez ďalších pokynov zdoláva úlohy na nej. Na trase sú stanovištia s kartami úloh (príloha 1), ktoré dvojici vyznačujú, aký cvik má splniť a ktorým smerom na dráhe pokračovať. Úlohou dvojice je predviesť cviky a súbory cvikov do stanoveného časového limitu. Krása tohto športu spočíva v možnosti komunikácie psovoda a psa počas predvádzania na parkúre. V priebehu cvičenia je dovolené psa ľubovoľne osloviť, motivovať a chváliť ho. Povolená je široká škála vizuálnych a zvukových signálov za predpokladu, že sa použijú na povzbudenie a nie na korekciu. Hodnotenie dvojice je priamo založené na kvalite predvedenia cvikov a času zdolania parkúru. Na parkúre sú cviky, ktoré obsahujú príkazy ako"Sadni", "Stoj", "Ľahni" a kombinácie týchto cvikov. Používajú sa aj zmeny smeru vľavo a vpravo,tiež zmeny smeru o 90°, 180°, 270° a tiež o 360°. Na ďalších stanovištiach je absolvovanie
slalomu okolo kužeľov, alebo vyslanie psa dopredu cez prekážku, prípadne ho odvolať.
Charakteristickými sú cviky s odmietaním potravy, pri ktorých by mala dvojica prejsť trasu bez záujmu psa o potravu.

Linky na FB:


https://www.facebook.com/profile.php?id=100063769074947

Video ukážka:

https://www.youtube.com/watch?v=11zRJYHlYvE

Skúšobný poriadok:

file:///C:/Users/Zelvet/Downloads/Skusobne-pravidla-Rally-Obedience_1.1.2024_SK%20(1).pdf

Udalosť:

udalosť: https://www.facebook.com/events/3234619640167598/?ti=ls


dvojdňové 4 skúšky v Lazanoch


Športová kynológia

je zastrešená pod Zväzom športovej kynológie Slovenskej republiky. Na ich web stránke možete nájsť všetky informácie, pokiaľ máte záujem sa angažovať v tejto oblasti psích športov.

www.zsksr.sk


Obedience


Všetko o Obedience, ale aj Rally obedience nájdete na tejto web stránke:

www.dog-obedience.sk

Na október pripravujeme v Banskej Bystrici klubovú súťaž v Rally obedience, spojenú so zadávaním skúšky, takže záujemcovia, poctivo trénujte, nech tam máme početné zastúpenie.


Pasenie

Austrálsky ovčiak ako aj Miniatúrny americký ovčiak bol vyšľachtený pôvodne ako ovčiarsky pes, ktorého úlohou bolo pomáhať farmárom pri práci s ovcami a dobytkom. Dobrí ovčiarsky psi mali silno vyvinuté vlohy pre pasenie, tzv.herding instinct. Po rokoch, keď sa tieto plemená chovajú viac ako spoločenské psy, sa u mnohých už tento prirodzený inštinkt oslabil až stratil. Ak chceme vedieť , ako je na tom náš psík, treba sa zúčastniť skúšok NHAT ( Skúšky vlôh ovčiarskeho psa) Niektorí jedinci prejavia vlohy už v šteňacom veku, tréningmi ich vieme pozitívne rozvinúť a tí majitelia, ktorí sa chcú v tomto športe posúvať ďalej a pokračovať v tréningu na vyššie skúšky ( HWT, IHT TS 1-3 ), majú na Slovensku možnosť trénovať na týchto farmách. Splnenie skúšky HWT umožní majiteľovi psa požiadať o malý pracovný certifikát, na základe ktorého môže byť pes na špeciálnych, klubových , celoštátnych a národných výstavách zaradený do triedy pracovnej.


https://www.facebook.com/groups/2297617363662698

 . Farma Ajra-pasenie pre začiatočníkov

Na tejto farme aj chystáme v termíne 29.-30.6.2024 tréningový víkend pre začiatočníkov, kde si záujemcovia budú môcť vyskúšať pod vedením skúsenej inštruktorky , či ich psík má alebo nemá vlohy na pasenie a naučiť sa základom ovládania psa pri stáde v košiari.V blízkosti sa nachádza camping Slnečné skaly, tak si záujemcovia môžu naplánovať pekný predĺžený víkend.


Možnosť tréningov:


https://www.facebook.com/groups/704439383361394

 Pasenie Vojtechovce, Veronika Némethová


https://www.facebook.com/groups/392286055876235

 Pasenie pre začiatočníkov Farma Sibír Smižany


Video z tréningu na HWT skúšky:

https://www.youtube.com/watch?v=fyuHcCm8hgA&t=15s


!!!!! POZOR: možnosť prihlásiť sa na skúšky z pasenia: https://www.facebook.com/events/341397012044596/?ti=lsNosework


Nosework by se dal volne preložit asi ako "práce nosom" . Jedná se o úplne nový psí šport, ktorý vychádza z najprirodzenejších schopností všetkých psov – čuchu.

Viac nájdete na:

https://www.facebook.com/groups/754418431328627

nosework SK


Beh so psom

https://www.facebook.com/groups/281721592882219

 canicross, dogtrekking


Agility

Agility testuje u australáka dychtivosť a atletické schopnosti pri prekonávaní prekážok na postavenom parkúre. Tento šport je veľmi rozšírený, takže kto má záujem si určite tréningové možnosti nájde v blízkosti svojho bydliska.

Ďalšie športy:

dog dancing

triky so psom

flyball

freesbee

pullering

mondioring


Kto chce, príležitosť si nájde, len treba začať!