Zdravie

Anomália očí u kólií (CEA, Choroidal Hypoplasia-CH) je dedičné očné ochorenie u psov, ktoré sa vyznačuje rôznou mierou poškodenia sietnice a cievovky, ktorá sa vyskytuje počas vývoja oka. Dedičné ochorenie nie je progresívne a stav po vývoji oka zostáva stabilný. Pre túto chorobu neexistujú žiadne lieky a nedá sa liečiť. Hlavným príznakom...