Odporúčaní veterinárni lekári

17.01.2024

POSUDZOVATELIA DBK/DLK Zoznam veterinárnych lekárov, ktorí absolvovali skúšku posudzovateľov DBK/DLK:

MVDr. Adamať Dalibor Zemianské Podhradie 229 č.t. 0905 707636 e-mail: dadamat@centrum.sk
MVDr. Bajužik Branislav Dubová 33, Žilina č.t. 0903 503825 e-mail: bajuzik@hotmail.com
MVDr. Chorváth Juraj Veterná 55, Martin č.t. 0903 612228 e-mail: juraj.chorvath@gmail.com
MVDr. Inštitoris Ivan Remeselnícka 4, 949 01 Nitra č.t. 0911 645178 e-mail: vaii@stonline.sk
MVDr. Kučkovská Lucia Studená 1, Piešťany č.t. 0905 220540 e-mail: luciakuckovska@gmail.com
MVDr. Tomáš Krupa Slanická 465 Námestovo č.tel: 0908 694614. e-mail: krupa@oravet.sk
Prof. MVDr. Ledecký Valent CSc. Košické Oľšany 262 č.t. 0903 606016 e-mail: ledecky@uvm.sk
MVDr. Lepeň Ľubomír Istrijská 17, Bratislava č.t. 0903 754581 e-mail: l.lepen@pobox.sk
MVDr. Macenauer Zdenek Štefánikova 17, Senica č.t. 0905 619899 e-mail: macenauer@stonline.sk
MVDr. David Michalák Ul.Mieru 552/70, Očová č.t. 0907 280474 e-mail: michalakdavid@gmail.com
MVDr. Nemček Juraj J.Švermu 21, 960 01 Zvolen č.t. 0905 267425 e-mail: nemcek.juraj@stonline.sk
MVDr. Pagáč Matúš Odborárske nám. 4, Bratislava č.t. 0903 780708 e-mail: matus.pagac@gmail.com
MVDr. Paluš Juraj J.Milca 42, , Žilina č.t. 0903 944333 e-mail: jpalus@host.sk
MVDr. Pašek Ivan Zvieracia klinika Pašek Orešianska 1/A, Trnava č.t. 0948 388388 e-mail: klinika@zkp.sk
MVDr. Paulíny Vladimír Štefánikovo nábr. 1, Banská Bystrica č.t. 0905 770137 e-mail: vpauliny@gmail.com
MVDr. Petrík Miroslav K amfiteátru 8, Prešov č.t. 0905 341107 e-mail: miros.petrik@gmail.com
MVDr. Norbert Roth Športová 76, 929 01 Dunajská Streda č.t. 0905 724018 e-mail: swnorbi@isternet.sk
MVDr. Smatana Ladislav Školská 60, Bojnice č.t. 0905 721677 e-mail: vetprax@veterina-bojnice.sk
MVDr. Imrich Šoltés CSc. Tr. KVP 7, 040 23 Košice č.t. 0905 321270 e-mail: cassovet@post.sk
MVDr. Talajka Jozef Bilíkova 11, Bratislava č.t. 0911 242838 e-mail: talajka.ahavet@gmail.com
MVDr. Valašek Pavol Gessayova 3, Bratislava č.t. 0908 751945 e-mail: valasek@vetpoint.sk

Vyšetrenia DOV u očných špecialistov na Slovensku:

MVDr.Alexandra Trbolová, Veterinárna klinika SLON, Hellova 4 Košice, tel. 0948 975 948, email: trbolova@oci-vet.sk
MVDr. Pavol Zubrický, Veterinárna poliklinika ALTEA, Tel.: 037 7731755 Mobil: 0907 237 889 Adresa: Dolnočermánska 23, 94912, Nitra
MVDr. Miroslav Faga, FG Vet s.r.o. Zavarská 11, 917 01 Trnava Tel: 033/5501609 E-mail: vetklinikatrnava@gmail.com