Chovnosť

Po splnení podmienok pre zaradenie do chovu v zmysle Chovateľského a zápisného poriadku AOK, majiteľ jedinca pošle poštou doporučene na adresu poradcu chovu, krátku žiadosť o zápis splnenia podmienok chovnosti a originál preukaz pôvodu. Ak jedinec nemá v PP zapísané požadované výsledky výstav a iné potrebné záznamy, pošle poradcovi chovu posudkové listy.

Chovnosť je možné potvrdiť PCH aj na Klubovej výstave a Špeciálnej výstave s kompletnými dokumentami.

Po zápise chovnosti poradcom chovu, môže majiteľ požiadať plemennú knihu UKK o preregistráciu chovnej spôsobilosti. https://www.unkk.sk/phpmenu.php?s=16