O plemene


Austrálsky ovčiak sa preháňal po amerických pastvinách už v dobách, kedy americkí rančeri merali v sekciach a nie v akroch. Základy tohto plemena sú z väčšej časti spájané so psami, ktorí sa dostali na západ Spojených štátov amerických v rokoch 1940 až 1970. Ako následok 2. svetovej vojny bol v Amerike enormný nedostatok pracovných síl a tak, na základe zmlúv s Western Range Association sa najímali stovky pastierov zo Španielska. Tí prichádzali so svojimi ovčiarskymi psami, " Malí modrí psy" sa začali objavovať vo veľkom počte a vďaka tomu začali byť braní na vedomie.

Pomenovanie "australák" je spojené s inou históriou. Niektorí španielski pastieri priplávali so svojimi psami do Austrálie, pretože dúfali, že zoženú prácu na veľkých ovčích farmách. Zistili však, že metódy chovu v Austrálii sú odlišné od chovu v Európe. Stáda boli živené na stálozelených pastvinách a nebolo nutné ich presúvať medzi zimnou a lestnou pastvou. Preto niektorí z pastierov prijali ponuku na nákladné lode, kde sa starali o ovce počas prevozu do USA. Pretože ich psy sa dostali na lodiach privážajúcich ovce z Austrálie, začali ich nazývať Austrálski ovčiaci
Život pastiera oviec bol mnohokrát náročný a samotní pastieri si museli poradiť s mnohými útrapami. Vzhľadom k tomu aj ich psy museli preukázať veľkú mieru prispôsobivosti . Tieto psy boli schopné viezť ovce cez západné pláne a chrániť ich pred predátormi. Mali silné ovčiarske vlohy a boli bezpodmienečne oddaní svojim pánom. Australáci boli mimoriadne učenliví, ale dostatočne samostatní a schopní sa o seba postarať takmer v každej situácii. Pre tieto vlastnosti boli si ich veľmi cenili aj iní pastieri. Vyznačovali sa vytrvalosťou a mali dostatok síl, aby hnali veľké stáda oviec na otvorenom priestore.

Australáci dokážu premýšľať a nepotrebujú pre každý krok dostávať povel, sú však ochotní počúvať a chcú sa za každých okolností zavďačiť. Rančeri v minulosti psov netrénovali, avšak bystrá inteligencia a prirodzené pracovné schopnosti austrálskych ovčiakov umožňovali, aby sa učili.

Plemeno bolo založené na austrálskych ovčiakoch, ktorí boli preverení neustálou ťažkou prácou na ranči v reálnych podmienkach a pracovných situáciách. Boli dostatočne tvrdí a predsa jemní , aby nosom šťuchli jahňa správnym smerom. Australáci sa stali populárnymi vďaka svojej účasti na výstavách hospodárskych zvierat, trhoch, ródeách a výstavách koní a psov, kde predvádzali triky a ukážky pasenia či agility.

cit: All about Aussies od Jeanne Joy Hartnagle-Taylor