Narodenie šteniat

Postup chovateľa pri narodení šteniatok

1. Do 10 dní po narodení šteniat oznámi majiteľovi krycieho psa a poradcovi chovu narodenie šteniat s informáciami počet, pohlavie a farba.

2. Vo veku 6 týždňov dá začipovať šteniatka veterinárnemu lekárovi, ktorý tento úkon potvrdí do tlačiva Prihláška na zápis šteniat.

3.  Po začipovaní šteniat pošle poradcovi chovu úplne (mená, pohlavie, farby šteniat) vyplnenú prihlášku na zápis šteniat, na evidenciu vrhu a pripúšťacie povolenie na potvrdenie členstva v klube. PCH pošle správne vyplnené tlačivo priamo na UKK. Najneskôr do 7 týždňa života šteniat.

Prihlášku na zápis šteniat vypisujte zodpovedne a čitateľne, mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom v abecednom poradí. Najprv sa vypisujú psy, potom suky. Začiatočné písmeno vrhu sa začína pri 1. vrhu v chovateľskej stanici na A a postupuje až po Z, bez ohľadu na počet chovných súk a počet plemien.

Ak chce chovateľ vyviezť šteňatá do zahraničia, musí požiadať plemennú knihu UKK o vystavenie exportného preukazu pôvodu (viac informácii nájdete na stránke UKK)

Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré min. 49 dní, vakcinované kombinovanou vakcinačnou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervnené, začipované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nezačipované šteňatá novým majiteľom je zakázané.

Chovateľ je povinný odovzdať novému majiteľovi šteniatka jeho preukaz pôvodu, poskytnúť mu základné informácie o starostlivosti o šteňa, poskytnúť informácie o klube a výhodách jeho členstva.