Databáza

Našou snahou je priniesť ucelený obraz na populáciu austrálskeho ovčiaka na Slovensku. Postupne budeme dopĺňať všetky informácie o chovných jedincoch a chovateľských staniciach. Dúfame, že aj  vďaka spolupráci s majiteľmi a chovateľmi austrálskych ovčiakov sa postupne bude databáza zapĺňať.

Za správnosť  a pravdivosť údajov zodpovedá majiteľ chovného jedinca.