Pripúšťacie povolenie

                                                                        Dokumenty

Žiadosť o pripúšťacie povolenie:Zmluva na chovateľský servis pre nečlenov:


e- prihláška na zápis šteniat: