Guilty Pleasure

Lívia Szpeváková
Vznik:
Bratislava
livia.szpevakova@gmail.com

Prvý austrálsky ovčiak v ChS:

Počet vrhov chovateľskej stanice: