Love For You

Klára Harčárová
Vznik:
Janovník
ing.klara.haluskova@gmail.com

Prvý austrálsky ovčiak v ChS:

Počet vrhov chovateľskej stanice: