Malý Bysterec

Marek Medvecký
Vznik:
Dolný Kubín
medveckymarek77@gmail.com

Prvý austrálsky ovčiak v ChS:

Počet vrhov chovateľskej stanice: