Sakov Vrch

Veronika Brezovská
Vznik: 2021
Myjava
sakovvrch@gmail.com

Prvý austrálsky ovčiak v ChS: Challange to Win Puella Fera

Počet vrhov chovateľskej stanice(2021-2024):2


Chovné jedince v chovateľskej stanici Sakov Vrch:

Hettie Aussieland
BROOME Sakov Vrch
SANTA GLORY UVINALIYA