Soradel

Radovan Krass
Vznik:
Liptovský Mikuláš
soradel@protonmail.com

Prvý austrálsky ovčiak v ChS:

Počet vrhov chovateľskej stanice: