Z Mikuláša

Nadežda Krassová
Vznik:
Liptovský Mikuláš
zmikulasa@zoznam.sk

Prvý austrálsky ovčiak v ChS:

Počet vrhov chovateľskej stanice: