z Polhorských Lúk

Majiteľ: Ivan Šustr
Vznik:
Oravská Polhora

ivosustr@gmail.com

Prvý austrálsky ovčiak v CHS:
Počet vrhov chovateľskej stanice: